menu >


Patron

DR HENRYK FLORKOWSKI

Dr med. Henryk Florkowski urodził się 14 lipca 1921 r. w Lesznie i tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej, Gimnazjum i od 1938 r. do Państwowego Liceum im. Stanisława Leszczyńskiego. Wybuch II wojny przerwał dalszą edukację. W czasie okupacji pracował jako robotnik na różnych stanowiskach. W 1941 r. zbiegł z prac przymusowych z Niemiec. Aresztowany, osadzony w obozie karnym. Po ciężkiej chorobie w 1942 r. został zwolniony i wrócił do domu. Naukę kontynuował na tajnych kompletach i w1943 r. uzyskał maturę.Po zakończeniu działań wojennych w kwietniu 1945 r. rozpoczął studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego i w 1950 r. uzyskał dyplom lekarza.

 Od 1 grudnia 1948 r. związał się z Kościanem. Najpierw jako asystent w Państwowym sanatorium dla Nerwowo Chorych, później był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Zdrowia, kierownikiem Przychodni Obwodowej. Od 1954 r. do przejścia na emeryturę w 1980 r. pracował w Szpitalu Powiatowym, jako ordynator Oddziału Wewnętrznego, a w latach 1960 -1965 był jego dyrektorem. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe pojął studia doktoranckie i w 1967 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych.

Wiele miejsca w życiu dr H. Florkowskiego zajmowała działalność społeczna. W latach 1954 -1961 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kościanie. Swój czas i trud poświęcał pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu i w latach 1957 1984 był prezesem Zarządu Miejskiego PCK w Kościanie, od 1960 r. do 1975 r. członkiem zarządu wojewódzkiego Poznaniu i w latach 1975-1979 wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Lesznie. W pracach społecznych na rzecz medycyny i oświaty zdrowotnej był:

 - wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia Kościańskiego Szpitalnictwa w latach 1984-1985, oraz przewodniczącym Zespołu Naukowego tego Komitetu;

- wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Kościańskiego Szpitalnictwa w latach1985-1990, a także przewodniczył Zespołowi Informacyjno-Naukowemu tego Komitetu;

- Wiceprzewodniczącym Kościańskiego Towarzystwa Rozwoju Służby Zdrowia od 1990 r., a także przewodniczył Zespołowi Informacyjno –Naukowemu tego Komitetu. Był także inicjatorem i współorganizatorem wielu   sesji, sympozjów, a także konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Inną wielką pasją dra H. Florkowskiego była działalność regionalna związana z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kościańskiej, którego był współzałożycielem i przez 18 lat jemu prezesował. I tutaj był niestrudzony w swoich działaniach. Dał początek szerokiej działalności publicystycznej i wydawniczej Towarzystwa. Był redaktorem dziewięciu tomów Pamiętników TMZK, napisał i wydał Słownik lekarzy kościańskich i ponadto opublikował ponad dwieście różnych innych artykułów i opracowań. Wygłosił wiele prelekcji, często przypominając sylwetki zapomnianych a zasłużonych dla Ziemi Kościańskiej. Poruszał też problemy ekologiczne i przyczynił się do powstania parków krajobrazowych: przemęckiego i im. gen. D. Chłapowskiego. W dorobku pisarskim dr H, Florkowski dominują dwa kierunki: lekarski, w tym historia medycyny i historyczny dotyczący przeszłości regionu. Dzięki prowadzonym badaniom i swym publikacjom wniósł poważny wkład w poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kościańskiej.

Zmarł 26 grudnia 2003 r. i został pochowany w Kościanie.

Organizatorzy wykonawczy

Organizatorzy tytularni

Sponsorzy

Patronat medialny

rolex replica replica rolex orologi replica repliki zegarków replica watches fake watches replica watches uk repliki zegarków
XII Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe